Privatumo politika


UAB AJ Produktai visada siekia palaikyti ilgalaikius santykius su savo klientais, įmonėmis ir organizacijomis, taip pat jų atstovais ir visais vartotojais, kurie perka tiesiogiai iš mūsų. Mūsų klientai mums ypatingai svarbūs, todėl asmens duomenis visada tvarkysime itin atsargiai ir laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

Jei norite sužinoti, kaip ir kodėl renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis, susipažinkite su žemiau pateikiama mūsų Privatumo politika. Taip pat galite sužinoti, kaip prašyti susipažinti, keisti ar reikalauti ištrinti tokius duomenis. Siekiame, kad mūsų procesai ir IT sistema atitiktų privatumo apsaugą reglamentuojančius Lietuvos teisės aktus (pvz., Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą) ir 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusį ES BDAR.

Daugiau informacijos pateikiama Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje.


UAB AJ Produktai ir Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas (BDAR)

Privatumo politika

Šioje Privatumo Politikoje aprašyta, kaip renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis. Joje taip pat paaiškinta ir aprašyta, kodėl naudojame tokius duomenis, ir informuojama apie Jūsų teises, pvz., kaip galite prašyti susipažinti su Jūsų duomenimis, kuriuos tvarkome, juos keisti ar reikalauti ištrinti.


Klientų kontaktiniai duomenys, kokius duomenis renkame, kaip ir kodėl jie renkami?

Kai Jūs, kaip klientas, kuris yra įmonės atstovas arba privatus vartotojas, perkate produktus bendrovėje AJ Produktai, Jūs nurodote savo asmens duomenis, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį. Vartotojas paprastai taip pat nurodo savo namų adresą.

Šiuos duomenis AJ Produktai naudoja tam, kad užtikrintų gerą kliento patirtį viso užsakymo ir pardavimo proceso metu: pristatydama mūsų produktų asortimentą, priimdama užsakymą, pristatydama produktus, nagrinėdama galimus skundus ir (arba) garantijos klausimus, tobulindama mūsų pasiūlymus ir IT procesus.

Mūsų bendravimą mes dokumentuojame. Su Jumis, kaip klientu, bendraujame telefonu, el. paštu, naudodamiesi pokalbių programėlėmis, kreipdamiesi raštu ir susitikdami asmeniškai, taip pat naudodami skaitmenines laikmenas. Bendravimas dokumentuojamas tam, kad būtų galima atsakyti į klientų klausimus ir nagrinėti skundus, taip pat spręsti visus klausimus, susijusius su Jūsų, kaip AJ Produktai kliento, ir mūsų santykiais, pavyzdžiui, klausimus, susijusius su pirkiniais / užsakymais, skundus, garantijos klausimus ar kitus nusiskundimus / nuomones, apie kuriuos mums galite nevaržomai pranešti.

 

Atsakomybė

Kas atsako už renkamus ir tvarkomus asmens duomenis?

Mes, uždaroji akcinė bendrovė AJ Produktai, įmonės kodas 300062478, Senasis Ukmergės kelias 12A, 14302 Užubaliai, Vilniaus r., esame asmens duomenų valdytojas. Asmens duomenis galime tvarkyti mes arba mūsų partneriai.

Mes visada esame atsakingi už partnerius, kurie tvarko asmens duomenis mūsų vardu – vadinamuosius asmens duomenų tvarkytojus. Žemiau pateikiama daugiau informacijos apie mūsų duomenų tvarkytojus ir kitus asmens duomenų gavėjus.


Kokie duomenys renkami, kokiu tikslu ir kiek laiko jie saugomi?

Kai kuriuos asmens duomenis tvarkysime laikydamiesi teisinių reikalavimų. Kiti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant palaikyti sutartinius santykius su Jumis, kad vėliau galėtume vykdyti pirkimo sutartyje numatytus įsipareigojimus, kad galėtume siekti savo teisėtų interesų arba kitais tikslais, gavę jūsų sutikimą.

Pagrindinis tikslas – vykdyti su jumis sudarytą sutartį.

Sutarties vykdymas

Teisinis pagrindas

Tam, kad galėtume su Jumis sudaryti sutartį ir vėliau vykdyti joje nustatytus įsipareigojimus, mums reikia tam tikrų žemiau išvardytų asmens duomenų. Tokie asmens duomenys renkami remiantis sutarties vykdymo teisiniu pagrindu.


Pagrindinis tikslas

Mums reikia tvarkyti Jūsų asmens duomenis vykdant užsakymus ir pristatymą (įskaitant pranešimus ir susisiekimą dėl pristatymo), kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus pagal pirkimo sutartį. Tam tikrais atvejais, taip pat nagrinėsime skundus ir spręsime garantijos klausimus bei tvarkysime dėl to surinktus asmens duomenis. Papildomi asmens duomenys gali būti tvarkomi teikiant paslaugas, pvz., užsakant surinkimo, pristatymo ir pristatymo Jūsų namuose paslaugas. Atkreipkite dėmesį, kad visais aukščiau nurodytais tikslais atliekamas atskiras ir individualus asmens duomenų tvarkymas.


Asmens duomenys

Asmens duomenys, kurie bus tvarkomi siekiant įvykdyti pirkimo sutartį, yra šie:
- vardas ir pavardė
- el. pašto adresas
- adresas
- telefono numeris
- mokėjimo duomenys

Jei esate klientas, kuris yra įmonė, taip pat bus tvarkomi asmens, nurodyto kaip kontaktinis asmuo, aukščiau minėtų kategorijų asmens duomenys.


Duomenų saugojimo trukmė

Duomenys bus saugomi ir tvarkomi sudarytos sutarties galiojimo laikotarpiu.

Įmonės ir kliento kontaktinių duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo to, kaip dažnai mūsų klientai perka ir koks yra mūsų produktų garantinis laikotarpis. Todėl, atsižvelgiant į tai, kurį produktą įsigijote iš mūsų, duomenų saugojimo trukmė gali keistis nuo trejų (3) iki trisdešimt (30) metų.

Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip dvylika (12) mėnesių, o vėliau anonimizuojami. Anonimizavimas atliekamas kartą per mėnesį. Asmens duomenys ir klientų duomenys, susiję su daugiau nei dvylika (12) mėnesių nesumokėtomis sumomis, yra saugomi pradine forma, o galimybė juos anonimizuoti vertinama kas mėnesį.

Duomenų apie fizinius asmenis saugojimo trukmė grindžiama mūsų įsipareigojimais jums, kaip vartotojui. Duomenys bus ištrinti arba anonimizuoti, kai užsakymas bus įvykdytas, pristatytas, apmokėtas ir pasibaigs garantinis laikotarpis. Jei duomenys anonimizuojami, pagal juos nebegalima nustatyti Jūsų tapatybės, todėl jie nebelaikomi asmens duomenimis.

Tačiau Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol jų reikės skundams nagrinėti ir garantijos klausimams spręsti, arba ilgesnį laikotarpį, jei to reikės tokiam procesui atlikti.


Pagrindinis tikslas – kliento profilio sukūrimas

Teisinis pagrindas

Norėdami pirkti mūsų produktus, turite susikurti kliento paskyrą. Ji reikalinga tam, kad galėtume vykdyti konkretiems produktams suteikiamas garantijas (žr. išsamesnę informaciją žemiau). Asmens duomenys renkami sutarties vykdymo teisiniu pagrindu ir tam, kad galėtume vykdyti mums taikomas teisines prievoles.


Pagrindinis tikslas

Kad būtų galima atlikti pirkimą ir taip užmegzti sutartinius santykius, klientai turi susikurti kliento paskyrą AJ Produktai interneto svetainės skiltyje Mano puslapiai. Taip siekiama, kad AJ Produktai galėtų laikytis garantijų ir dokumentais įforminti klientams iškylančius klausimus / jų skundus. Jūs esate atsakingi už tai, kad pasikeitus duomenims juos visada atnaujintumėte.


Asmens duomenys

Asmens duomenys, kurie bus tvarkomi siekiant įvykdyti pirkimo sutartį, yra šie:
- vardas ir pavardė
- el. pašto adresas
- telefono numeris
- asmens kodas (jeigu vykdoma individuali veikla)


Duomenų saugojimo trukmė

AJ Produktai tvarkys tuos asmens duomenis, kurių reikia, kad Jūsų kliento profilis išliktų aktyvus tol, kol būsite klientas, nuolat palaikysite ryšį su mumis (pvz., dėl garantijos klausimų ar skundų) arba naudositės skaitmeninėmis paslaugomis. Vėliau Jūsų asmens duomenis tuo pačiu aukščiau nurodytu tikslu tvarkysime dvylika (12) mėnesių. Po to asmens duomenys bus anonimizuojami. Anonimizavimas atliekamas kartą per mėnesį. Mūsų skaitmeniniais kanalais pateikta informacija saugoma iki atskiro pranešimo.


Pagrindinis tikslas – naujienlaiškio platinimas

Teisinis pagrindas ir tikslas

Žemiau išvardyti asmens duomenys, kurie yra būtini, kad informaciją būtų galima pateikti naujienlaiškiuose. Kai užsisakote AJ Produktai pranešimus interneto svetainėje, AJ Produktai naudoja Jūsų duomenis remdamasi jūsų sutikimu.


Asmens duomenys

Asmens duomenys, kurie bus tvarkomi siekiant pateikti individualius pasiūlymus, yra šie:
- el. pašto adresas


Duomenų saugojimo trukmė

AJ Produktai tvarkys asmens duomenis, kurie reikalingi, kad Jums būtų galima siųsti naujienlaiškius, kol atšauksite savo sutikimą arba pateiksite prašymą atsisakyti jų prenumeratos. Prenumeratos galite atsisakyti bet kada paspaudę el. laiško pabaigoje esančią atsisakymo nuorodą.


Pagrindinis tikslas – Jums skirtų pasiūlymų individualizavimas

Teisinis pagrindas

Siekiant patenkinti mūsų klientų interesus gauti aktualius ir individualius reklaminius pranešimus ir kampanijas per mūsų kanalus ir IT sistemas, tvarkomi žemiau išvardyti asmens duomenys. Tokie asmens duomenys renkami remiantis teisėtų interesų teisiniu pagrindu. AJ Produktai turi teisėtą interesą pranešti Jums naujienas ir teikti specialiai Jūsų poreikiams pritaikytus pasiūlymus.


Pagrindinis tikslas

Kai kuriuos Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami pateikti individualius pasiūlymus, kurie kuo labiau atitiktų Jūsų poreikius, supažindinti Jus su Jums aktualiu asortimentu, rekomenduoti produktus, pateikti įkvepiančių idėjų ir vykdyti kitą aktualią veiklą, pateikti jums skirtas naujienas ir platinti katalogus.


Asmens duomenys

Asmens duomenys, kurie bus tvarkomi siekiant pateikti individualius pasiūlymus, yra šie:
- vardas ir pavardė
- naudotojo vardas
- kontaktinė informacija (el. pašto adresas ir telefono numeris)
- amžius
- lytis
- gyvenamoji vieta arba įmonė
- pirkimo istorija
- naudotojo sukuriami duomenys (pvz., paspaudimų ir apsilankymų istorija) mūsų interneto svetainėje (daugiau informacijos pateikiama mūsų slapukų politikoje)
- kiti jūsų nurodyti pageidavimai

Skaitmeniniai kanalai gali būti paieškos sistemos, pavyzdžiui, Google ir Bing, taip pat socialiniai tinklai, skaitmeniniai reklamos tinklai, mūsų pačių bei kitų įmonių vykdomos klientų apklausos.


Duomenų saugojimo trukmė

AJ Produktai tvarkys tuos asmens duomenis, kurių reikia, kad Jūsų kliento profilis išliktų aktyvus tol, kol būsite klientas, nuolat palaikysite ryšį su mumis (pvz., dėl garantijos klausimų ar skundų) arba naudositės skaitmeninėmis paslaugomis. Vėliau Jūsų asmens duomenis tuo pačiu aukščiau nurodytu tikslu tvarkysime dvylika (12) mėnesių. Po to asmens duomenys bus anonimizuojami. Anonimizavimas atliekamas kartą per mėnesį. Mūsų skaitmeniniais kanalais pateikta informacija saugoma iki atskiro pranešimo.


Kaip vyksta individualizavimas (t. y. kaip mes tvarkome jūsų duomenis)?

Atliekame individualaus lygmens analizę, kurios metu duomenys priskiriami vienai iš klientų grupių (vadinamajam klientų segmentui arba pramonės tipui) arba sukuriamas unikalus profilis. Analizės metu įgytos įžvalgos sudaro Jums skirtų asmeninių ir aktualių pasiūlymų pagrindą. Vėliau šie duomenys naudojami kuriant įvairius rinkodaros veiksmus, pavyzdžiui, elektroninių laiškų platinimą ir skaitmeninę reklamą visose bendrovės naudojamose žiniasklaidos priemonėse.


Pagrindinis tikslas – kampanijos, pagrįstos Jūsų skaitmenine sąveika

Tikslas ir teisinis pagrindas

Teikti Jums asmeninius pasiūlymus ir įkvepiančias idėjas, atsižvelgiant į tai, kuo domėjotės AJ Produktai interneto svetainėje arba mūsų kanaluose. Jūs sutikote su tokiu duomenų tvarkymu, jei pritarėte visų slapukų naudojimui ir sutikote su mūsų slapukų politika. Daugiau informacijos apie tai, kaip atsisakyti slapukų, pateikiama mūsų slapukų politikoje.


Asmens duomenys

- Naudotojo sukuriami duomenys (pvz., paspaudimų ir apsilankymų istorija) mūsų interneto svetainėje.


Duomenų saugojimo trukmė

Daugiau informacijos ir duomenų saugojimo terminai pateikiami mūsų slapukų politikoje.


Pagrindinis tikslas – AJ Produktai veiklos vertinimas, plėtojimas ir tobulinimas

Tikslas ir teisinis pagrindas

Siekdami nuolat vertinti, plėtoti ir tobulinti AJ Produktai pasiūlymus, žemiau išvardytus asmens duomenis tvarkome per savo kanalus ir IT sistemas remdamiesi teisėtų interesų teisiniu pagrindu. AJ Produktai turi teisėtą interesą tvarkyti pirkimo istorijos ir skundų duomenis bei kitą susijusią informaciją, kad galėtų geriau plėtoti savo pasiūlymus ir paslaugas, kuriuos teikia Jums, kaip klientui. Tvarkyti duomenis būtina siekiant mūsų teisėto intereso valdyti mūsų sistemų, produktų ir paslaugų gyvavimo ciklą, taip pat juos apsaugoti ir plėtoti.


Pagrindinis tikslas

AJ Produktai gali naudoti duomenis, surinktus vykdant klientų apklausas, susisiekus su klientais ar tvarkant pirkimo istoriją, kad atliktų įmonės plėtrai, pvz., mūsų interneto svetainės ir jos funkcijų plėtojimui, reikalingą analizę. Analizė padeda užtikrinti mūsų logistikos procesus ir sandėliavimo bei asortimento plėtros prognozes, taip pat sukurti mūsų IT sistemos pagrindą, siekiant apskritai padidinti mūsų klientų, tiekėjų ir partnerių saugumą.


Asmens duomenys

Dauguma šiuo tikslu renkamų duomenų bus anonimizuojami. Tačiau tam tikrą informaciją gali sudaryti asmens duomenys, pavyzdžiui:
- susirašinėjimas ir atsiliepimai apie mūsų paslaugas, produktus ir klientų aptarnavimą.


Jei, bendraujant su AJ Produktai, duomenys renkami ir tvarkomi atpažįstama forma, mes Jus apie tai atskirai informuosime. Visi kiti mūsų tvarkomi duomenys yra anonimizuojami, todėl nėra laikomi asmens duomenimis, pavyzdžiui, paspaudimų ir apsilankymų istorija, telefono skambučiai ir pokalbiai internetu. Be to, gali būti tvarkomi techniniai duomenys apie įrenginius ir jų nustatymus, pvz., domeną, įrenginius, naršyklės nustatymus ir operacines sistemas. Šie duomenys yra anonimizuojami ir pagal juos niekaip negalima nustatyti Jūsų tapatybės.


Duomenų saugojimo trukmė

Jūsų asmens duomenys saugomi tokį laikotarpį, kuris nurodytas kartu su aukščiau įvardytu Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslu. Nuo tada, kai asmens duomenys pirmą kartą įtraukiami į registrus, jie bus saugomi trikdžių šalinimo ir incidentų likvidavimo tikslais trylika (13) mėnesių.


Teisės, kurias turite, kai tvarkome Jūsų asmens duomenis

Kai tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite keletą teisės aktuose numatytų teisių, pvz., turite teisę susipažinti su visais mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (išrašais), turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis ir galite reikalauti ištrinti (tam tikra apimtimi) asmens duomenis. Jūsų teisės:

- Teisė būti informuotam
- Teisė susipažinti su duomenimis
- Teisė reikalauti ištaisyti duomenis
- Teisė reikalauti ištrinti duomenis
- Teisė apriboti duomenų tvarkymą
- Teisė į duomenų perkeliamumą
- Teisė nesutikti
- Teisė atšaukti sutikimą
- Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai


Toliau pateikiame svarbiausių Jūsų teisių apžvalgą. Jei norite sužinoti daugiau apie savo teises, išsamią informaciją rasite čia.
Mums labai svarbus Jūsų privatumas. Todėl AJ Produktai svarbu, kad AJ Produktai vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų visiškai skaidrus. Mums svarbu, kad turėtumėte galimybę susipažinti su mūsų turimais duomenimis apie Jus, o jei norite išsamiau susipažinti su duomenimis, galite paprašyti išrašo iš mūsų registro. Tai galite lengvai padaryti siųsdami el. laišką adresu info@ajproduktai.lt.

Siekdami užtikrinti, kad duomenys bus atskleisti tinkamam asmeniui ir kad Jūsų asmens duomenų neatskleistume niekam kitam, turime gauti įrodymą, kad prašymą pateikėte Jūs. Kad galėtume išnagrinėti Jūsų prašymą, pateiksime Jums informaciją, kaip turėtumėte patvirtinti savo tapatybę užpildę formą mūsų interneto svetainėje.

Taip pat galite reikalauti ištrinti Jūsų kontaktinius duomenis (teisė reikalauti ištrinti duomenis) ir ištaisyti savo asmens duomenis. Po ketverių (4) metų atliekame verslo klientų kontaktinių duomenų peržiūrą ir anonimizavimą, jeigu per ketverių metų laikotarpį nebuvo įvykdytas nė vienas sandoris. Fizinių asmenų, t. y. vartotojų, duomenims taikomas toks pat anonimizavimo procesas, jeigu yra įvykdyti visi mūsų ir kliento įsipareigojimai.

Galite lengvai pareikalauti ištrinti duomenis, atsiųsdami mums el. laišką adresu info@ajproduktai.lt. Atsakysime pateikdami informaciją, kaip turėtumėte patvirtinti savo tapatybę, kad galėtume išnagrinėti Jūsų prašymą.

Apsilankykite mūsų interneto svetainės skiltyje Mano puslapiai, susisiekite su mumis paspaudę nuorodą naujienlaiškyje, pasinaudokite nemokamų pokalbių interneto svetainėje galimybe arba paskambinkite mūsų klientų aptarnavimo skyriui telefonu 8 5 278 59 80, jei norite pakeisti ar ištaisyti kliento kontaktinius duomenis arba atsisakyti reklaminių pranešimų, pavyzdžiui, naujienlaiškių ir katalogų.

Turite teisę bet kada pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo Valstybei duomenų apsaugos inspekcijai. Tačiau būtume dėkingi, jei visų pirma kreiptumėtės į mus tiesiogiai, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus ir išnagrinėti Jūsų skundus. Su mumis galite susisiekti info@ajproduktai.lt .


Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Naudojame IT sistemas, kad apsaugotume klientų kontaktinių duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieigą prie jų. Mūsų organizacijoje prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik tiems asmenims, kuriems iš tikrųjų reikia tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, kaip klientui.


Su kuo galime dalintis Jūsų asmens duomenimis?

Asmens duomenų tvarkytojai

Jei tai būtina norint teikti mūsų paslaugas, Jūsų asmens duomenimis dalinamės su įmonėmis, kurios yra mūsų asmens duomenų tvarkytojai. Asmens duomenų tvarkytojas yra įmonė, kuri tvarko duomenis mūsų vardu pagal mūsų nurodymus.

Duomenų tvarkytojai mums padeda šiose srityse:
- transporto (logistikos įmonės ir ekspeditoriai)
- mokėjimo sprendimų (mokėjimo korteles išduodančios bendrovės, bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai)
- rinkodaros (spauda ir platinimas, paieškos sistemos, socialiniai tinklai, skaitmeninės reklamos tinklai, žiniasklaidos agentūros arba reklamos agentūros)
- IT paslaugų (įmonės, kurios atlieka būtinas operacijas, teikia techninę pagalbą ir vykdo mūsų IT sprendimų priežiūrą)

Kai Jūsų asmens duomenimis dalinamasi su asmens duomenų tvarkytojais, tai daroma tik tais tikslais, kurie yra suderinami su tikslais, dėl kurių mes surinkome duomenis. Atliekame visų duomenų tvarkytojų kontrolę, kad įsitikintume, jog jie gali suteikti tinkamas asmens duomenų saugumo ir konfidencialumo garantijas. Su visais asmens duomenų tvarkytojais esame sudarę rašytinius susitarimus, pagal kuriuos jie užtikrina visų tvarkomų asmens duomenų saugumą ir įsipareigoja laikytis mūsų saugumo reikalavimų, taip pat apribojimų ir reikalavimų, susijusių su tarptautiniu asmens duomenų perdavimu.


Įmonės, kurios yra nepriklausomi asmens duomenų valdytojai

Jūsų asmens duomenimis dalinamės su tam tikromis įmonėmis, kurios yra savarankiškai atsakingos už asmens duomenis (asmens duomenų valdytojai). Tai reiškia, kad mes nekontroliuojame, kaip jos tvarko pateiktus duomenis.

Nepriklausomi asmens duomenų valdytojai, su kuriais dalijamės Jūsų asmens duomenimis, yra šie:
- valdžios institucijos (policija, mokesčių administratorius ar kitos institucijos), jei mus tai daryti įpareigoja teisės aktai arba jei įtariama, kad įvykdyta nusikalstama veika
- bendrojo krovinių vežimo įmonės (logistikos įmonės ir ekspeditoriai)
- mokėjimo sprendimus siūlančios bendrovės (mokėjimo korteles išduodančios bendrovės, bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai)

Kai Jūsų asmens duomenys perduodami nepriklausomam asmens duomenų valdytojui, taikoma tos įmonės privatumo politika ir asmens duomenų valdymo reikalavimai.


Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Visada stengiamės tvarkyti Jūsų kontaktinius duomenis ES / EEE šalyse, o visos mūsų IT sistemos yra ES / EEE šalyse. Sistemos palaikymo, techninės priežiūros ir plėtros atveju gali reikėti perduoti duomenis į šalį, esančią už ES / EEE ribų, pvz., jei Jūsų kontaktinius duomenis perduodame duomenų tvarkytojui, kuris pats arba per subrangovą yra įsisteigęs šalyje, esančioje už ES / EEE ribų, arba joje saugo asmens duomenis. Tokiais atvejais, duomenų tvarkytojas galės naudotis tik tais duomenimis, kurie yra susiję su konkrečiu tikslu.

Nepriklausomai nuo šalies, kurioje tvarkomi Jūsų kontaktiniai duomenys, imamės visų pagrįstų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume, jog apsaugos lygis būtų lygiavertis apsaugos lygiui ES / EEE šalyse. Savo sutartyse reikalaujame, kad mūsų asmens duomenų tvarkytojai laikytųsi privatumo teisės aktų ir taisyklių, pavyzdžiui, BDAR ir nacionalinių asmens duomenų teisės aktų. Taip pat reikalaujame, kad jokie duomenys nebūtų perduodami į šalį, esančią už ES / EEE ribų, jei nėra susitarimo, tinkamo apsaugos lygio arba įmonėms privalomų taisyklių, skirtų asmens duomenims apsaugoti. Galite paprašyti, kad jų kopiją pateiktume Jums susipažinti, susisiekę su mumis info@ajproduktai.lt .


Apie interneto svetainę

Ši informacija taikoma tik šiai interneto svetainei, todėl netaikoma trečiosioms šalims priklausančioms interneto svetainėms. Mūsų interneto svetainėje esančioms nuorodoms, kurios Jus nukreipia į kitas interneto svetaines, taikoma atitinkamos įmonės ir interneto svetainės privatumo politika. Kadangi AJ Produktai nekontroliuoja puslapių, į kuriuos pateikiamos nuorodos, mes negalime būti atsakingi už tose interneto svetainėse pateikiamą turinį. Todėl visada perskaitykite interneto svetainės, kurioje lankotės, privatumo politiką.


Apie „JavaScript“ interneto svetainėje https://www.ajproduktai.lt/

Mūsų interneto svetainėje https://www.ajproduktai.lt/ naudojama programavimo kalba „JavaScript“. Tai skriptų technologija, kuri naudojama tam, kad Jums būtų kuo paprasčiau naudotis mūsų interneto svetaine. Trumpai tariant, „JavaScript“ reikia tam, kad būtų teisingai rodomi vaizdai, sklandžiai veiktų funkcijos, pvz., meniu, formos ir prisijungimas skiltyje Mano puslapiai, taip pat būtų gaunama ir rūšiuojama informacija.


Apie slapukus interneto svetainėje https://www.ajproduktai.lt/

Slapukai – tai duomenų failai, kuriuose gali būti nedideli informacijos kiekiai ir kurie yra saugomi Jūsų įrenginyje. Paprastai pačiame slapuke nebūna asmens duomenų, tačiau kartais jų gali būti. Daugiau informacijos apie AJ Produktai interneto svetainėje naudojamus slapukus pateikiama mūsų slapukų politikoje. Su AJ Produktai Slapukų Politika galite susipažinti čia.

Asmeninės informacijos tvarkymas

Informacija apie klientą