Dirbame tvariai plėtrai

Mūsų įmonės tvarumo politika yra pagrįsta globaliais tvarumo tikslais, kurie apima visus be išimties mūsų verslo procesus. Mes koncentruojamės ties saugumu, gerbūviu, darbuotojų tobulinimu ir mūsų produktų bei gamybos procesų poveikiu aplinkai.

Šis procesas mums ir verslo etika, ir socialinė atsakomybė, ir anglies kiekio mūsų pasaulyje mažinimo priemonė. Kasmet, savo veiklos ir pasiekimų ataskaita dalinamės viešai. Su šia ataskaita galite susipažinti ir Jūs.

KONCENTRUOJAMĖS TIES TRIMIS PAGRINDINĖMIS TVARIOS VEIKLOS SRITIMIS

Vaikai - mūsų ateitis

Tvarumo ataskaita 2022

Ką darome siekdami tvarumo? 

  • Vystome švariąją energetiką grupės įmonėse;
  • Atsižvelgdami į poveikį aplinkai, analizuojame produktų gyvavimo ciklą;
  • Mažiname tiekėjų kiekį, optimizuodami logistiką;
  • Užtikriname lyčių lygybę;
  • Atliekame kasmetines darbuotojų apklausas;
  • Sertifikuojame dukterinių įmonių valdymo sistemas pagal ISO 9001 ir ISO 14001;

Gamindami ir tvarkydami savo produktus, pakuotes bei baterijas, laikomės griežtų gamintojo įsipareigojimų. Gamintojo įsipareigojimo pagrindas - sugeneruojamų atliekų kiekio mažinimas ir perdirbamų atliekų kiekio didinimas.