Sandėlių ir logistikos centrų ataskaita 2022: optimali darbo aplinka didina įmonės pelningumą

Sandėlių ir logistikos centrų ataskaita 2022: optimali darbo aplinka didina įmonės pelningumą

Kas, sandėlių ir logistikos centrų vadovų nuomone, yra svarbu darbo aplinkoje? Ar jų žinios apie fizinę darbo aplinką yra pakankamos? Kokių pokyčių laukti ateityje?

Suvieniję jėgas su Kantar Sifo, apklausėme daugiau, nei 400 sandėlių bei logistikos centrų vadovų Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje bei Švedijoje. Apklausos išvados leidžia pamatyti itin įdomią statistiką bei svarbias įžvalgas. Su šia ataskaita galite susipažinti ir Jūs!
Du darbuotojai sandėlyje

Apibendrinant rezultus:

 • Didžiosios daugumos sandėlių bei logistikos centrų vadovų žinios apie fizinę darbo aplinką yra nepakankamos.
 • Daugiau, nei pusė jų nedalyvavo fizinės darbo aplinkos valdymo mokymuose.
 • Tai reiškia, kad didžiulės darbo aplinkų, darbo priemonių ir įrangos tobulinimo galimybės vis dar lieka neišnaudotos.
 • Ateitis atrodo daug žadanti.

Darbo aplinkos tobulėjimo procesų kontrolė

Gera ir funkcionali darbo aplinka yra itin svarbi net keliais aspektais: nelaimingų atsitikimų rizikos sumažinimas ar eliminavimas, darbuotojų sveikatos saugojimas bei gerinimas, darbuotojų produktyvumo lygio išlaikymas ir didinimas.
 
Tobulinant ir kuriant pozityvias darbo aplinkas, ypatingai svarbu tiksliai išsiaiškinti, kas darbuotojus, darbo vietoje, daro laimingesniais. Būtent dėl šios priežasties mes, AJ Produktai, nusprendėme atlikti Šiaurės šalių sandėlių ir logistkos centrų vadovų apklausą, pasidomėti esamomis fizinėmis darbo aplinkomis bei sužinoti statistinius duomenis. Mūsų pagrindiniai tikslai buvo geriau suprasti fizinės darbo aplinkos įtaką ir išsiaškinti, kaip mes galime prisidėti prie darbo aplinkų tobulinimo ateityje.

PELNINGUMAS
Gerai besijaučiantys darbuotojai geriau atliek savo darbą

Geras pelingumas yra ypatingai svarbus visoms įmonėms, nes būtent šis rodiklis leidžia gerinti darbo sąlygas bei augti. Gerą pelningumą sąlygoja labai daug veiksnių, bet vienas pagrindinių – fizinė darbo aplinka. Darbuotojai, kurie darbe jaučiasi gerai ir patogiai – savo darbą atlieka geriau, o darbuotojai, kuriems sudaromos optimalios sąlygos – darbą atlieka efektyviau.
 
Ar Šiaurės šalių sandėlių bei logistikos centrų vadovai sutinka su aukščiau įvardintu požiūriu? Beveik 93% jų sutinka ir mato stiprų ryšį tarp pelingumo rodiklių bei fizinės darbo aplinkos. Daugiau, nei pusė apklaustų vadovų teigia, kad darbo aplinka turi ypatingai svarbią reikšmę.

Vyras prie sandėlio stelažo su dėžutėmis

Kiek svarbi įmonės pelningumui yra fizinė darbo aplinka?

Apklausa parodė, kad didžioji dauguma vadovų galvoja, kad fizinė darbo aplinka yra svarbi įmonės pelningumui. 52% jų mano, kad ypatingai svarbi, o 41% - labai svarbi.

ŽINIOS
Didžioji dauguma vadovų jaučia šios srities žinių trūkumą

Nors, apklausoje, didelė dalis vadovų teigė, kad jų nuomone darbo aplinka yra labai svarbi pelningumui, didžioji dalis apklaustųjų, tuo pačiu, pažymėjo, kad jiems trūksta žinių bei informacijos apie optimalias fizines darbo aplinkas. Vos 22% vadovų teigė, kad jų žinios šioje srityje yra pakankamos. Ši apklausa taip pat atskleidė vieną įdomų niuansą - kuo daugiau darbuotojų dirba įmonėje, tuo labiau pasikaustęs žiniomis yra jų vadovas. Taip pat akivaizdu, kad profesinės žinios yra gilesnės ir kokybiškesnės pas tuos vadovus, kurie dalyvavo fizinės darbo aplinkos mokymuose ir pan.

Keturi iš penkių

sandėlių ir logistikos centrų vadovų mano, kad jiems trūksta žinių apie optimalią fizinę darbo aplinką ir jos kūrimą.

Apklausa parodė, kad tik 46% apklaustųjų sandėlių ir logistikos centrų vadovų dalyvavo su fizine darbo aplinka susijusiuose mokymuose. Tai reiškia, kad daugiau, nei pusė apklaustųjų vadovų jaučia šių mokymų poreikį. 56% vadovų teigė, kad per pastaruosius 12 mėn. jie savo iniciatyva ieškojo papildomos informacijos apie fizinę darbo aplinką. Pagrindiniai tokios informacijos šaltiniai buvo internetas, įmonės politika bei atsakingos valdžios incstitucijos.

ĮSIPAREIGOJIMAS

Įmonėse, kuriose dirba daug darbuotojų dažniau diskutuojama apie fizinę darbo aplinką

52% pramonės sandėlių ir logistikos centrų vadovų diskutuoja apie fizinę darbo aplinką su savo kolegomis kiekvieną savaitę. Įmonėse, kuriose dirba daug darbuotojų dažniau diskutuojama fizinės darbo aplinkos tema, kaip ir tose įmonėse, kurių vadovai dalyvavo fizinės aplinkos mokymuose. Nauji vadovai, t.y. tie, kas vadovaujančiose pareigose dirba trumpiau, nei 5 metus, fizinei darbo aplinkai teikia žymiai didesnę reikšmę, nei vadovai, kurie savo pozicijose dirba ilgesnį laiką.

Kaip dažnai sandėlių ir logistikos centrų vadovai diskutuoja apie fizinę darbo aplinką?

Aukščiau pateiktame grafike galima matyti, kaip dažnai sandėlių ir logistikos centrų vadovai kalbasi apie fizinę darbo aplinką. Didžioji dauguma vadovų šią tema diskutuoja kiekvieną savaitę. Didesniam darbuotojų skaičiui vadovaujantys ir ne tokį ilgą laiką vadovaujančiose pareigose dirbantys vadovai, šią temą diskusijose gvildena reguliariai. Be to, fizinės aplinkos mokymuose dalyvavę vadovai šia tema kalbasi dažniau, nei tie, kurie mokymuose nedalyvavo.

ESAMA SITUACIJA
Daug kalbų - mažai darbų

Jei fizinė darbo aplinka tiesiogiai įtakoja įmonės pelningumą, darbuotojams turėtų būti sudarytos kone idealios darbo sąlygos. Bet ar taip yra realybėje? Apklausa parodė, kad vadovų nuomone, jie mato itin daug potencialo tobulinant darbo aplinkas ir tuo pačiu pelningumą. Vos keli procentai apklaustų vadovų yra įsitikinę, kad darbartinė jų darbo aplinka yra ypatingai gera.

Kaip vertinate Jūsų darbo aplinką ir darbo priemones?

Beveik pusė apklaustų vadovų mano, kad dabartinė jų darbo aplinka bei įranga yra pakankamai gera. Šis procentas atspindi ir bendrą situaciją pramonės darbo aplinkose. Tik 8% vadovų teigia, kad jų darbo aplinka bei įranga yra ypatingai gera. Galima daryti tik vieną ir pagrindinę išvadą – vietos tobulėjimui yra daugiau, nei pakankamai.


Darbo aplinkos turinčios didžiausią potencialą tobulėti

Apklausa parodė, kad potencialo darbo aplinkų tobulinimui ir gerinimui yra tikrai daug. Tikėtina, kad darbo aplinkų tobulinimas augins ir darbo produktyvumą. Darbo sauga, atliekų tvarkymas ir kėlimo įranga - sritys, kurios šiuo metu įvardinamos, kaip optimalios, tačiau triukšmo slopinimas, prekių ir daiktų saugojimo sistemos – sritys, kurios pasižymi didžiausiu potencialu tobulėjimui.

Apibendrinimas pagal AJ produktai

Akivaizdu, jog vadovai aiškiai supranta, kad fizinė darbo aplinka ir įmonės pelningumas žengia koja kojon. Beveik 93% jų teigia, kad fizinė darbo aplinka yra ypatingai svarbi. Kaip bebūtų gaila, nepasisant tokio požiūrio, dauguma teigia, kad jiems trūksta žinių apie šią sritį. Apklausa taip pat atskleidė tai, kad daugiau, nei pusė vadovų apie darbo aplinką kalbasi kiekvieną savaitę, tačiau daugumai jų truksta šios srities mokymų.

Sandėlio ir logistikos centrų vadovų apklausa taip pat parodė, kad esamos darbo aplinkos kol kas nėra įrengtos taip, kad leistų darbuotojams būti maksimaliai produktyviais. Vadovai mano, kad blogiausia situacija su triukšmo slopinimo sprendimais, darbo kilimais bei daiktų saugojimo sistemomis, o geriausia – su darbo sauga, atliekų tvarkymu bei kėlimo įranga.

Vyras ir moteris prie sandėlio stelažo su saugojimo dėžėmis
 • Darbo aplinka ir įmonės pelningumas žengia koja kojon.
 • Gaila, tačiau vadovai žino nepakankamai apie gerą darbo aplinką.
 • Daugiau, nei pusė vadovų apie darbo aplinką diskutuoja kiekvieną savaitę.
 • Didžioji vadovų dauguma nedalyvavo darbo aplinkos mokymuose.
 • Dabartinė darbo aplinka - toli gražu nėra ideali.
 • Labiausiai reikia tobulinti triukšmo slopinimą, darbo kilimus ir daiktų saugojimo sistemas.
 • Mažiausiai optimizavimo reikalauja darbo saugos, atliekų tvarkymo bei kėlimo įrangos sritys.

Palengviname darbo dieną

Mes, AJ Produktai, siūlome Jums darbo aplinkas tobulinančius produktus. Mes žinome, kad triukšmas darbo vietoje sukelia galvos skausmus bei mažina produktyvumą. Mes žinome, kad netinkama ar nekokybiška įranga didina susižeidimų riziką. Mes žinome, kad betvarkė ir chaosas darbo vietoje ženkliai mažina efektyvumą. Būtent dėl to mes kuriame, gaminame bei parduodame ženkliai darbus ir kasdieną darbe palengvinančius produktus bei įrankius.

ATEITIS
Dėmesys mechanizmų saugumui 

Daugiau, nei 60% apklaustų vadovų tiki, kad fizinė darbo aplinka ateityje tobulės. Jų manymu, mechanizmų saugumas, darbo vietos ergonomika ir kėlimo įranga yra sritys, kurios turės būti tobulinamos labiausiai. Mechanizmų saugumą į pirmąją poziciją iškėlė net 46% apklaustų vadovų, pasak jų, šią sritį būtina tobulinti skubiai – ne vėliau, nei per 5 artimiausius metus. Ergonomika, pakrovimo darbai ir kėlimo įranga rikiuojasi už mechanizmų saugos. Vadovai taip pat pažymi, kad yra itin svarbu kurti tokias darbo aplinkas, kuriose darbuotojai jaustųsi patogiai.Daug įmonių jau ir dabar yra sukūrusios gerus darbo aplinkos sprendimus, tačiau ir šie sprendimai privalės būti tobulinami ateityje.

Ateitis atrodo šviesi

Apklausa parodė, kad didžioji dalis apklaustų vadovų pozityviai žvelgia į ateitį ir mano, kad darbo aplinkos keisis į gerąją pusę. Mes, AJ Produktai, jau ilgiau, nei 45 metus tobuliname darbo erdves ir siūlome įsigyti daugiau, nei 20 000 biurams, sandėliams, pramonei, gamykloms ir mokykloms skirtų produktų. Kreipktitės į mus – džiaugsimės galėdami Jums pagelbėti.

Viskas dar labiau gerės. Darbo aplinka mūsų įmonėje šiuo metu yra gera, tačiau mes norime būti darbo aplinkų tobulinimo proceso priešakyje. Gera darbuotojų savijauta darbe – mūsų pranašumas, kuris konvertuojasi į didesnį produktyvumą bei augimą.
Anonimu norėjęs likti apklausos dalyvis

Naujienos ir ypatingi pasiūlymai tiesiai į Jūsų el. pašto dėžutę!

Norite būti informuoti apie ypatingus pasiūlymus ir darbo vietas tobulinančius produktus? Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!
Prašome palaukti...
*Spausdami Prenumeruoti, Jūs sutinkate su mūsų Privatumo Politika.