Aplinkosaugos tvarumas

Išteklių taupymas - tvari ateitis

Vienas pagrindinių mūsų veiklos uždavinių - maksimalus energijos taupymas ir mažiausias įmanomas neigiamas poveikis aplinkai mūsų biuruose, sandėliuose, gamyklose bei dukterinėse įmonėse. Tvirtai nusprendėme ilgainiui atsisakyti visų mūsų naudojamų iškastinių energijos šaltinių, tokių, kaip anglis, naftos produktai bei gamtinės dujos. Būtent dėl šios priežasties, jau dabar įmamės visų reikalingų priemonių siekdami pereiti prie tik švariosios energijos naudojimo. Šio proceso metu, tiek mūsų centriniame biure Halmstad mieste, tiek gamykloje Lenkijoje, įrengėme saulės elektrines.
 
Svarbu ir tai, kad siekiame sumažinti generuojamų atliekų kiekį. Šio proceso metu, remdamiesi tyrimais bei tiksliais skaičiavimais, dedame visas pastangas tam, kad gamybos metu būtų generuojamas kuo mažesnis atliekų kiekis. Padėklų projektas - vienas  svarbiausių mūsų vykdomų veiksmų atliekų kiekio mažinime. Projekte glaudžiai bendradarbiauja centrinis biuras Halmstad mieste ir gamykla Lenkijoje. Pagrindinė mūsų užduotis, sukurti maksimaliai patvarius bei maksimaliai ilgai tarnaujančius padėklus, kurie leis ženkliai sumažinti generuojamų atliekų kiekį. 

Du darbuotojai prie rašymo lentos

Didesnis produktų ir medžiagų patvarumas

Intennsyviai dirbame tobulindami savo produktus ir siekdami maksimalios jų kokybės, optimalaus funkcionalumo, saugumo bei ilgaamžiškumo. Tai, kad mūsų produktų kokybę teigiamai vertina mūsų klientai, įrodo, kad dirbame teisinga linkme. Kitas tai įrodantis faktorius yra tas, kad mes prailginome mūsų produktams suteikiamą garantinį laikotarpį iki 7 metų.
 
Reguliariai atsiranda nauji teisiniai reikalavimai produktams bei medžiagoms iš kurių jie gaminami. Ši informacija bei dokumentacija privalo būti nuolat atnaujinama. Artėjančiais metais pradėsime kurti bendrą informacinę sistemą, kuri leis maksimaliai greitai ir tiksliai apdoroti atnaujintą informaciją bei teikti ją klientams ir partneriams.
 
Siekiame, kad naudodami naująją duomenų ir informacijos sistemą, galėtume apskaičiuoti savo produkcijos daromą poveikį aplinkai. Kasdien griežtėja reikalavimai informuoti apie produkto gyvavimo ciklo metu daromą įtaką šiltnamio efektui, todėl siekiame maksimaliai didinti savo kompetenciją šioje srityje.

Tvarus transportavimo sprendimas

Vienas iš didžiausių iššūkių mažinant visuotinį klimato atšilimą - transporto generuojamų išmetamų dujų kiekio mažinimas. Mums, AJ Produktai grupei, tai prioritetinis uždavinys. Sunkvežimiai, laivai ir traukiniai - tai mūsų dažniausiai naudojamos tranporto rūšys.
 
Siekdami sumažinit į aplinką išmetamų dujų kiekį siekiame: 
– pereiti prie transportavimo traukiniais; 
– koncentruotis ties transportavimo procesų optimizavimu, t.y. maksimaliai sumažinti 'nebūtinų' pervežimų kiekį;
– optimizuoti transportuojamų medžiagų kiekius, maksimaliai išnaudoti transporto talpą;
 
Be to, intensyviai dirbame rinkdami informaciją iš savo vežėjų apie jų trasporto priemonių daromą poveikį aplinkai ir, atsižvelgdami į tai, priimame aplinkai draugiškesnės logistikos sprendimus.

Susipažinkite su mūsų tvarumo atsakaita už 2021 metus

PARSISIŲSTI PDF FAILĄ