Finansinis tvarumas

Gera verslo etika visuose lygiuose

Mums itin svarbu verslą vykdyti ir vystyti atsakingai. Būtent dėl šios priežasties sukūrėme ir vadovaujamės vidiniu bei išroniu verslo elgesio kodeksais. Vidinis elgesio kodeksas yra taikomas visiems AJ grupės darbuotojams, jame aiškiai nurodomos gairės pagal kurias turi būti vykdoma mūsų veikla.
 
Išorinis elgesio kodeksas apima gaires bei reikalavimus socialinės atsakomybės, darnaus vystymosi bei verslo etikos sferose. Jame taip pat nurodytos JT Pasauliniame susitarime, RIO deklaracijoje, TDO pagrindinėse žmogaus teisių darbe konvencijose bei JT konvencijoje prieš korpuciją priimtos ir nustatytos gairės.
 
Kyšininkavimas bei korupcija kenkia laisvai konkurecijai ir pažeidžia įstatymus. Mums, kaip verslo subjektui, didžiausia rizika įsipainioti į korupcines schemas kyla įsigyjant medžiagas bei produktus. Mūsų darbuotojai kontroliuoja elgesio kodeksų laikymosi procesus bei, kilus mažiausiems įtarimams, gali anonimiškai apie tai informuoti atsakingus darbuotojus.

Två personer står vi whiteboards som hänger på väggen

Tvari investicija į miškus

Pasirinkome ir nusprendėme dalį savo pelno investuoti į AJ grupei priklausančius miškus. Esame įsitikinę, kad pinigų investavimas į miškus yra finansiškai ir socialiai tvari investicija. Mūsų miškai kontroliuojami ir sertifikuojami pagal FSC bei PEFC kriterijus. Šie sertifikatai leidžia mums būti užtikrintais, kad mūsų miškuose yra laikomąsi biologinės įvairovės, kultūrinių vertybių bei tinkamų darbo sąlygų reikalvimų.
 
Miškas, savo gebėjimu surinkti šiltnamio efektą sukeliančias dujas - neįtikėtinai vertingas klimatui ir jo kaitos procesams. AJ valdo Švedijos bei Latvijos teritorijose esančius miškų plotus, kurie, pasak tyrimų, per 2021 metus, į atmosferą neleido patekti daugiau nei 33 000m³ CO2. 
 
Didžiausia nauda klimatui išgaunama tuomet, kai miške kaupiama anglis yra panaudojama, kaip energija ar alternatyva plastikui, plienui ir betonui. 

Susipažinkite su mūsų tvarumo atsakaita už 2021 metus